Glosorna till kapitlet Worldcup-fever till måndag v.12 Redovisning på din egen text i smågrupper torsdag v.12 Låna in texten du skrivit till mig. Du får bara ha 20 stödord när du redovisar. Du ska prata i 3 minuter.