Du ska intervjua 4 personer i olika åldrar.   Ni ska ställa följande frågor till de personer ni ska intervjua: Vad har du ätit antibiotika för? Har du avslutat en antibiotikakur i förtid? Har du bett att få antibiotika på ett läkarbesök och blivit nekad? Vad vet du om antibiotikaresistens Sammanställ svaren ni får i en tabell