Hej nior! VIKTIG INFORMATION: Eftersom ni har så mycket den här veckan och det gick bort en del av lektionen i dag har jag bestämt mig för att vara snäll och skjuta på uppsatsinlämningen till fredag v. 41, dvs. 12/10.  Jag räknar med superfina uppsatser nu! Mallar Keynotepresentationer Instruktion Länkar Frågor att utgå ifrån när ni skriver

Inledning – Varför är det här intressant att läsa om? – Vad kommer du att berätta om i uppsatsen? (Hoppa tillbaka hit när du har skrivit resten av uppsatsen)

Svenska språkets ursprung, historia och kännetecken Ursprung – Beskriv vad språkträdet handlar om – Hur utvecklades språken innan svenskan hade kommit till? t.ex. indoeuropeiska, germanska språk, urnordiska Svenska språkets historia (lägg mest tid här) – Under vilka år fanns runsvenska, fornsvenska, nysvenska respektive nysvenska? – Vad var typiskt för de olika språkepokerna (runsvenska, fornsvenska osv.)? t.ex. alfabetet, hur man stavade, varifrån man lånade ord osv. – Vilka viktiga händelser hände under den epoken? Svenska språkets kännetecken – Vad är typiskt för svenskan om man jämför med andra språk? t.ex. stavning, uttal, böjningar m.m. Svenskan och dess grannspråk – Vilka språk finns i Norden? – Vilka likheter finns mellan svenskan och de andra nordiska språken? – Vilka skillnader finns mellan svenskan och de andra nordiska språken? Svenska dialekter och sociolekter – Berätta om några varianter av svenska, t.ex. någon av dialekterna, ungdomsspråk, hur äldre pratar, yrkesspråk osv. – Vad är typiskt för den dialekten/sociolekten? – Vad brukar andra tänka/tycka när de hör den dialekten/sociolekten? Avslutning – Sammanfatta vad du har kommit fram till. Koppla ihop med inledningen. – Vad skulle vara intressant att läsa mer om som hör ihop med det här ämnet? – Egna tankar om ämnet Källkritik (vi pratar mer om detta v. 40) – Kan man lita på dina källor? Varför?/Varför inte? Källförteckning – Vilka källor har du använt? Skriv som i mallen. /Erika N