Erika

Den 4 september har 8an ett litet prov om olika brotekniker.

Ni kommer på tillfälle att öva under en lektion och får sedan läsa det sista hemma.

Lycka till!

Onsdag den 30 April är det omprov i kemi för dem som inte blev godkända på förra provet.

Läs på s. 52-69 i kemiboken.

Mvh Erika

Torsdag den 10 April har sjuan prov på atmosfären.

Läs på sidan 50 -69 i Kemiboken.

Erika