Biologi år 7

Lär dig följande:

Lär dig alla begrepp i kapital 4.
Solenergin laddar vårt ekosystem med energi (hur och varför)
Hur kan man se hur ett ekosystem mår tex. Samband mellan växtplankton och sälar.
Anrikning av miljögifter
Skillnaden mellan Linnes idéer och Darwins
Vad är monokultur. Vad är allmänna tillgångarnas tragedi och hur påverkar det ekosystemet.
Skillnad mellan näringsväv och näringskedja. Producent, konsument och topp konsument
Kunna förklara skillnaden mellan positiv och negativ återkoppling.
Hur kan man göra en vetenskaplig undersökning av ett ekosystem ex. skogen eller sjön. Vilka abiotiska och biotiska faktorer påverkar.
Hur påverkas regnskogar och andra biotop av oss människor. Vilka intressen kan det finnas fr att avverka tex regnskog. Varför vill man rädda regnskogarna.

Inför provet behöver du kunna följande:

Lär dig begrepp för kapitlet

 

Vad var det första som fanns på jorden, växter eller djur?

Varför vet inte forskarna exakt hur många arter det finns på jorden.

Varför blev mikroskopens utveckling stort lyft för biologisk forskning?

Varför används latinska namn för organismer, kroppsdelar och sjukdomar.

Hur har Galapakos finkarna utvecklats genom evolutionen. Förklara detta med hjälp av evolutionsteorin.

Vem var Charles Darwin och vad studerade han?

Du ska kunna om organismernas släktskap.

Kunna se skillnad mellan naturvetenskaplig behandling av sjukdomar och icke naturvetenskapliga.

Hur forskar, delar resultat och samarbetar forskare runt i världen. Varför är detta samarbete bra?

Hur kan man göra fältstudier i en sjö? Vilka organismer kan du hitta i och runt en sjö? Vilka hjälpmedel behöver du? Vilka svårigheter och felkällor kan det uppstå?

Varför är den biologiska mångfalden viktig? Vad kan hota den biologiska mångfalden? Hur kan du hjälpa till för att bevara den biologiska mångfalden?