SO år 8

 

till måndag 15 januari, svara på följande text:

 

 

Ordet förlåtelse är ett viktigt etiskt begrepp. Du har kanske själv förlåtit någon eller varit med om att bli förlåten.

Resonera om varför förlåtelse kan vara viktigt både för den som ber om förlåtelse och för den som förlåter?

 

 

Detta får ta max 30 minuter att skriva.