Svenska år 8

Hej åttor!

Här är Keynoten till det jag gick igenom i går (tisdag): Lyrik

De som var borta bör läsa igenom den. Om du vill ha mer information eller förklaringar av begreppen kan du läsa den här artikeln på Digilär.

I veckan ska vi arbeta med detta:

1. Läs texten om fyra lyriker (personer som skriver dikter) på Digilär.

2. Välj en av lyrikerna och läs dikterna av den personen som finns på Digilär.

3. Svara på instuderingsfrågorna om dikterna av lyrikern du valt.

Efter lovet kommer du att förbereda en skriftlig eller muntlig presentation av lyrikern med en analys av någon eller några av personens dikter.

Här finns mer information om det.

/Erika

Hej årskurs 8!

I dag (fredag v. 6) är sista dagen att skicka in novellen. Du har dagens lektion på dig att bli klar och om du behöver mer tid har du till i kväll 23:00 på dig.

Innan du skickar in vill jag att du gör följande:

1. Går igenom checklistan som finns i häftet (s. 6)

2. Läser igenom uppgiftsinstruktionen och ser till att du har följt den (s. 5)

3. Tittar på skrivtipsen

4. Byter namn på dokumentet till Novell Ditt namn, t.ex. Novell Erika

Skicka sedan till erika.norberg@piltradsskolan.se och be om att få nästa uppgift.

Kom ihåg att någon annan i klassen kommer att få läsa din text nästa vecka.

Hej åttor!

Kom ihåg att novellen ska lämnas in på fredag senast 23:00. Ni har lektionerna på torsdag och fredag på er men sedan måste ni göra hemma om ni inte är klara.

Kom också ihåg att någon annan i klassen kommer att få läsa igenom texten och ge kommentarer nästa vecka.

/Erika N

I veckan ska vi arbeta vidare med författarpresentationen. Se till att komma igång med pjäsen/filmen i veckan. Här finns några tips att tänka på när ni förbereder er.

Pjäs/film:

Jag tror att de flesta av er har hittat mycket fakta om författaren redan så se till att ni kommer igång med pjäsen/filmen.

 • Använd en scen eller en sammanfattning av en hel bok.
 • Skriv om texten så att den går att göra på tre personer.
 • Öva!

Förslag på vad du kan ta upp om författaren:

 • Namn
 • Född och död
 • Land
 • Familj
 • Övriga yrken
 • Hur valde personen att bli författare?
 • Första verk
 • Mest kända verk
 • Intressanta händelser i livet
 • Sammanfattning av några verk (Vad handlar de om? Vad har människor sagt om den boken/texten/filmen?)

Tänk på i presentationen:

 • Vem säger vad?
 • Hur ska ni inleda/börja redovisningen?
 • Hur ska ni avsluta redovisningen?
 • Hur kan ni göra smidiga övergångar mellan ämnen och mellan olika personer som redovisar?
 • Prata fritt ifrån stödord
 • Inte så mycket text på varje sida i Keynote-presentationen

 

Redovisningar torsdag och fredag v. 49.

Den kompletterade versionen av debattartikeln ska skickas in fredag v. 46. Du får arbeta med den på lektionen i dag (fre v. 45) och på tisdag (v. 46). Behöver du mer tid måste du jobba hemma.

Viktigt för att bli godkänd

 • Berätta din åsikt: Jag tycker/anser att…
 • Ge argument för din åsikt: Anledningen till att jag tycker … är för det första för att… För det andra… För det tredje.
 • Ha med källkritik där du bedömer hur pålitliga dina källor är (se nedan).
 • Kopiera INTE från internet!!! Du måste skriva om med egna ord eller göra till citat (se mer om citat nedan).

Källkritik

Så här kan källkritiken se ut:

Jag har tagit information från Livsmedelsverkets hemsida. Livsmedelsverket är en myndighet som vill informera svenskar om vad som är bra mat. De har uppdrag från regeringen att sammanställa pålitlig forskning. Informationen som jag använde om … uppdaterades i januari i år. Eftersom den här informationen handlar om kostvanor och baseras på långsiktig forskning tror jag att den fortfarande gäller. För att dubbelkolla att informationen är pålitlig har jag tittat på … , … och … som håller med om … men som ifrågasätter … .

Berätta vilka hemsidor eller andra källor du har använt för att dubbelkolla informationen.

Avsluta med en slutsats om källans pålitlighet:

Sammanfattningsvis, skulle jag säga att källan är pålitlig eftersom … däremot kan man ifrågasätta …

Sammanfattningsvis, skulle jag säga att källan inte är helt pålitlig eftersom … men jag har ändå valt att använda den eftersom …

Vad är pålitligt och vad kan man ifrågasätta med din källa? Varför har du valt att använda den?

Tänk på:

 • Vem har skrivit källan?
 • När? Är informationen fortfarande aktuell?
 • Varför har det skrivits? Övertyga, sälja, informera…
 • Åsikt eller objektivt?
 • Finns det fler som säger samma sak?

Citat

Ett citat är en exakt avskrivning av det som någon annan har sagt eller skrivit.

Ett citat måste:

 • stå inom citattecken (”)
 • vara exakt likadant som originalet
 • ha en hänvisning, dvs. du måste berätta vem det är som har sagt/skrivit citatet
 • vara kort (max 3 meningar, helst kortare)

OBS! Ingenting som inte står inom citattecken får vara exakt likadant som i originalkällan.

Exempel:

Livsmedelsverket skriver ”Ät högst 500 gram rött kött och chark i veckan”. Därför anser jag att skolan borde servera mer vegetarisk kost.

Ha med den fullständiga källhänvisningen längst ner i dokumentet: 

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/kott-kyckling-och-agg Hämtat 2017-11-10

Tänk på det här när du förbättrar din text:

 • Läs igenom responsen du har fått och använd de råd du håller med om.
 • Sätt punkt i slutet av en mening och stor bokstav i början av en mening.
 • Dela in din text i stycken: Gör ett nytt stycke när du tar upp något nytt. Gör en tom rad mellan stycken så att det är tydligt att se var ett stycke slutar.
 • Se till att du har med en sammanfattning av boken från början till slut, att du tar upp minst ett budskap med boken och att du diskuterar budskapet utifrån egna erfarenheter, livsfrågor eller omvärldsfrågor.
 • Se till att det går lätt att följa din text. Visa hur meningar hänger ihop med hjälp av sambandsord och tema-/remaprincipen (slutet av förra meningen blir ämnet i början av nästa mening).

Exempel på sambandsord att använda: eftersom, för att, sedan, medan, när, på grund av, därför, så att, med hjälp av, tack vare osv.

1 2 3 6