Bild år 9

STARTREFLEKTION

 1. Vad vill du förmedla/visa/uppnå?
 2. Hur ska du måla/rita/arbeta?
 3. Vilka material/färger ska/vill du använda?
 4. Hur ska du börja och med vad?

 

 

 

lektionsreflektion: 

 • hur gick dagens arbete? (jobbade du effektivt?)
 • ändrade du något från grundmallen/grundskissen/grundritningen? Vad i så fall och varför?
 • Är du i tid? varför? åtgärd?
 • Vad är dina planer inför nästa lektion?

 

 

Slutreflektion teckning/målning/…

 • Har du följt den mall du skapade? (om nej svara varför )
 • Beskriv hur du kombinerat färger, former… (fungerade det bra)
 • Hur har din arbetsprocess varit ( har du gjort ditt bästa varje lektion) Har du bidragit till att arbetet gått framåt
 • Vilken känsla ville du förmedla?
 • Vad har du lärt dej efter denna period?

 

Slutreflektion för  s k u l p t u r: 

 • Hur tänkte du när du lade in skulpturen i bilden? -vilket slutresultat ville du ha?
 • Vad ville jag få fram (med att jag lade in skulpturen i en bild)
 • Hur nöjd är jag och varför?
 • Finns det något som skulle kunna förbättras?

Börja med att skriva dagens datum. Namnge dokumentet ”Tredimensionell skulptur”

 • Hur gick dagens arbete?
 • Ändrade du något? Vad och varför?
 • Hur ligger di till i tid?
 • Vad är dina planer inför nästa lektion?

Spara dokumentet. Det ska mailas till mig sista lektionen tillsammans med en slutreflektion.