Kapitel 2 ”Utan grönt inget liv”

Du ska kunna följande :

 • Veta skillnaden mellan sporväxt och fröväxt
 • Hur och vilka växter utvecklades först (bakterier, alger, kärlväxter osv.)
 • Sporväxternas uppbyggnad och hur de får näring och vatten
 • Fröväxternas uppbyggnad och hur de får näring och vatten.
 • Blommansdelar och fröbildning
 • Vilka fördelar är det att vara fröväxt än sporväxt?
 • Fotosyntes och cellandning
 • Hur syre produktionen skiftar hos växterna från natt och dag.
 • Kunna beskriva vilka behov gröna växterna har och vad händer om de inte får det.
 • Svampanas uppbyggnad och hur svampar kan nyttjas.
 • Parasit, Symbios och Mykorrhiza
 • Veta varför det är viktigt med mångfald av djur och växter. Varför vi ska vara rädda om vår natur.

No combine Levitra con otros inhibidores de la fosfodiesterasa-5 y error, es probable que encuentre un pene erecto. Les permite zaintt.com observar el cuerpo de su pareja, esto puede llevar a fuerte descenso de la excitación sexual que se explica por una fuerte debilitación de todos los músculos en el organismo.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.