Inför provet behöver du kunna följande:

Lär dig begrepp för kapitlet

 

Vad var det första som fanns på jorden, växter eller djur?

Varför vet inte forskarna exakt hur många arter det finns på jorden.

Varför blev mikroskopens utveckling stort lyft för biologisk forskning?

Varför används latinska namn för organismer, kroppsdelar och sjukdomar.

Hur har Galapakos finkarna utvecklats genom evolutionen. Förklara detta med hjälp av evolutionsteorin.

Vem var Charles Darwin och vad studerade han?

Du ska kunna om organismernas släktskap.

Kunna se skillnad mellan naturvetenskaplig behandling av sjukdomar och icke naturvetenskapliga.

Hur forskar, delar resultat och samarbetar forskare runt i världen. Varför är detta samarbete bra?

Hur kan man göra fältstudier i en sjö? Vilka organismer kan du hitta i och runt en sjö? Vilka hjälpmedel behöver du? Vilka svårigheter och felkällor kan det uppstå?

Varför är den biologiska mångfalden viktig? Vad kan hota den biologiska mångfalden? Hur kan du hjälpa till för att bevara den biologiska mångfalden?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.