Lektionsarbete 2 tillfällen

New Age
Gör tre kollage (A3-papper) om tre valfria religioner. (Ett kollage per religion)
(Kristallhealing, Kanalisering, Aurafotografering, Wicca, Asatro, Satanism, Nyhedendom)

Detta ska du skriva om:
* Centralt innehåll i religionen – vad är det viktigaste
* Symboler – vilka tecken/symboler kännetecknar religionen
* Platser – finns det heliga platser eller områden
* Urkund – vilka texter är viktiga för religionen
* Historia – hur startade den?
* Något annat intressant om religionen.

Du ska i kollaget berätta på ett intressant sätt. Tänk på att det sätts betyg.

Använd www.sorummet.se som huvudsida!  Hittar du en annan sida får du fundera om den är trovärdig samt resonera med läraren.

EXTRA & FRIVILLIGT
För större möjlighet till högre betygen: D-A, har du möjlighet att skriva en kort resonerande text där du jämför några av de religioner du lärt dej om sedan mellanstadiet med varandra.
Du ska skriva om likheter och olikheter / för och nackdelar mellan de olika religionerna.
Använd begrepp som kan kopplas till religionen. (Riter, sakrament, altare, kyrka, patriark, shaman, dop, meditation, trumma, extas o.s.v.).

Det räcker med max 2 sidor för hela reflektionen
Teckenstorlek 12. (Times New Roman, Avenir Light, Cambria, Calibri).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.