Jag är i Malmö måndag och tisdag därför får ni vikarie, Kom ihåg att vikariens ord gäller, Capish?

 

Här kommer den uppgift ni ska göra som grupp eller enskillt. Ni får arbeta 2 och 2 eller enskillt. Ni delar själav in er i grupper -tänk på att era inlämningar är betygsgrundande. Jag tillåter att ni sitter och pratar med andra grupper för atrt kunna skapa er bra argumentation föär ert egna resonemang

Ni arbetar utan att störa andra med musik, onödigt prat eller spring. Man får sitta i ett grupprum om man frågar snällt men tänk på att vara jysst och tänka på andra också.

 

‘Max 2 sidor dataskrivet

 

 

 

HÄR KOMMER UPPGIFTEN:

Du  har   fått   ansvar   för   ditt   lands   budget   för   nya   satsningar.   Du   har   10   miljarder   till   ditt  förfogande.   Ditt   land   har   precis   blivit   invald   i   EU   med   alla   regler   och   fördelar   som   det  innebär.

Du   ska   välja   ut   vad   du   tycker   att   ditt   land   ska   satsa   på   gällande   miljö,   handel,  bistånd,   energi,   utbildning,   industri.   Landet   har   en   begränsad   ekonomi   och   har   inte   möjlighet  att   satsa   på   allt.   Du   ska   välja   ut   satsningar   som   är   bra   både   ur   en   regional   och   global  synvinkel.   Ibland   kan   satsningarna   ge   resultat   ur   ett   långsiktigt   perspektiv,   så   tänk   därför  gärna   ett   par   steg   längre.   Du   måste   välja   satsningar   från   minst  3  av  de  fetstilta  rubrikerna  (handel   måste   vara   en   av   dessa   3).  Du   kan   välja   att   satsa   extra   mycket   på   vissa   lösningar  (t.ex.   att   du   satsar   dubbelt   på   att   minska   utsläpp   av   växthusgaser).   Du   ska   kunna   motivera  dina   val,   d.v.s.   varför   har   du  gjort   detta   valet   och   hur   kan   ditt   land   tjäna   på   detta?

 

Klicka här: 👇🏽

UPPGIFT HANDEL grupp åk 9

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.