Ni ska lära er om världens olika länder en kort period, 3-4 lektioner till och med nästa torsdag 3 maj. Tanken är att ni ska få kännedom om ländernas storlek enligt det centrala innehållet i läroplanen:

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
 Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor.
 Topografiska och olika tematiska kartor.
LGR11

 

Börja med att besvara alla fetmarkerade frågor här nere innan ni börjar skriva er text om landet. Ni ska alltså skriva en löpande text om landet.

• Var ligger landet? (Världsdel? Grannländer?)
• Vad heter landets huvudstad?
• Vilket är landets största stad?
• Hur många bor i landet?
• Vad talar man för språk i landet?
• Vad heter landets största flod?
• Vad heter landets högsta berg?
• Hur säger man ”Hej”, ”Hej då” och ”Hur mår du?” på landets språk? o EXTRAUPPGIFT – Beskriv landets historia kortfattat
• Vad heter valutan i landet?
• Vad heter landets ledare? (President/Statsminister/Kung)
o EXTRAFRÅGA – Vad har landet för styrelseskick och vad innebär det?
• Hur ser landets flagga ut? (Färger – Mönster?)
• Vad är det för klimat i landet? (Varmt / Kallt / Regnigt / Sommar / Vinter)
• Hur stort är landet i jämförelse med Sverige? (Större / Mindre / Lika stort)
• Beskriv det ord som hör till landet! (Ex. Egypten – Pyramider)

 

Ni gör arbetet i keynote eller i Pages. Presentera arbetet som ett kollage med karta och flagga samt text på ovanstående faktapunkter.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.