Christer Dahlberg

Titta igenom dessa två videoklipp igen för att repetera det vi har gått igenom på lektionen. (Speciellt för er som missade lektionen den 14/9). Nästa vecka  (21/9) kommer jag att kolla er kunskap via ett kort test.

//Christer

Den första församlingen och kristendomens spridning.

Den stora schismen

 

 

 

 

  • Mål: Att lära sig jobba med Bibeln och använda andra källor för att söka information.
  • Uppgift: En översikt av 1 Mosebok, dess innehåll, historiska fakta samt göra en personlig reflektion på en sektion/kortare berättelse från 1 Mosebok.
  • Personlig reflektion: Välj en kortare berättelse från 1 Mosebok. Vad handlar berättelsen om? Vilka frågor får det dig att ställa? Vad var intressant?
  • Utförande: Det ska vara skrivet med egna ord – ej kopierat från nätet. Längden ska vara 1-2 sidor (skrivna på dator).

Hjälpmedel:

Videos – The Bible Project

https://thebibleproject.com/explore/torah-series/

Genesis 1-11

Genesis 12-50

 

Wikipedia och andra sidor på nätet. (Referera tillbaka till de källor du har använt).

https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rsta_Moseboken

 

Folkbibeln

http://www.folkbibeln.net/

Bibel 2000

http://www.bibeln.se/las/2k/1_mos

 

Uppgiften ska vara inlämnad senast onsdagen den 11:e oktober kl 21:59.

Skickas till christer.dahlberg@piltradsskolan.se