Magnus N

Lag & Rätt 8

Klass 7 , Biologi

Fööljande frågor ska göras under nästa vecka! (+ som hemläxa)

Kapitel:

Ekosystem

1-2-3-frågor

13, 14, 15, 16, 17, 19 & 20

 

Ekologi

1-2-3-frågor

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 

 

TÄNK PÅ ATT DU BÖR FÖRSTÅ VAD DU SKRIVER OM. DET BLIR LÄTTARE FÖR DIG DÅ VI SAMTALAR OM DET PÅ LEKTIONEN.

 

 

Fredag 4 maj kommer Jonas Helgesson att tala till åk 6-9 kl 14:00 – 15:15

Samlingen  är obligatorisk.

Jonas är en svensk komiker, föreläsare och författare. Han föddes med en CP-skada, men uppmuntrades av sin familj under hela sin uppväxt att klara nya saker.

Jonas talar med värme och humor och bjuder på sig själv på ett personligt sätt när han berättar hur det är att leva med en CP-skada. Det är lätt till både tårar och skratt.

Du kommer att bli berörd in i hjärtat.

 

Läs mer här:

http://www.jonashelgesson.se

 

 

 

 

Jag kommer göra det lätt för er. Bra om ni tittar på dessa namn och känner till vilka världsdelar de finns i.  Kolla på en karta alltså… T ex Google Earth.

 

Europas 3 högsta berg

 1. Mont Blanc
 2. Dufourspitze / Monte Rosa 
 3. Elbrus -(Europa /Asien)

Tre bergskedjor i Europa: 

 1. Alperna (Centraleuropa)
 2. Ardennerna (Frankrike)
 3. Jurabergen (Frankrike/Schweiz)

 

Asiens 3 högsta berg

 1. Mount Everest (Nepal)
 2. K2 (Pakistan)
 3. Elbrus

Tre Bergskedjor i Asien

 1. Himalaya
 2. Kaukasus
 3. Uralbergen

Afrikas 3 högsta berg

 1. Kilimanjaro – Kibo (Tanzania)
 2. Mount Kenya (Kenya)
 3. Kilimanjaro -Mvensitoppen (Tanzania)

 

Sydamerikas 3 högsta berg

 1. Aconcagua (Argentina)
 2. Ojos del Salado (Argentina/Chile)
 3. Pissis (Argentina)

Bergskedja i Sydamerika

Anderna

 

Nordamerikas 3 högsta berg

 1. Denali (USA -Alaska)
 2. Mount Logan (Kanada)
 3. Pico de Orizaba (Mexico)

 

Bergskedja i Nordamerika

 1. Appalacherna
 2. Klippiga bergen
 3. Sierra Nevada

 

 

Oceaniens 3 högsta berg

 1. Puncak Jaya (Indonesien)
 2. Puncak Trikora (Indonesien)
 3. Ngga Pilimsit (Indonesien)

 

Bergskedja Australien + Oceanien

 1. Blue Mountains (Australien)
 2. Sydalperna (Nya Zeeland)

 

 

Ni ska lära er om världens olika länder en kort period, 3-4 lektioner till och med nästa torsdag 3 maj. Tanken är att ni ska få kännedom om ländernas storlek enligt det centrala innehållet i läroplanen:

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
 Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor.
 Topografiska och olika tematiska kartor.
LGR11

 

Börja med att besvara alla fetmarkerade frågor här nere innan ni börjar skriva er text om landet. Ni ska alltså skriva en löpande text om landet.

• Var ligger landet? (Världsdel? Grannländer?)
• Vad heter landets huvudstad?
• Vilket är landets största stad?
• Hur många bor i landet?
• Vad talar man för språk i landet?
• Vad heter landets största flod?
• Vad heter landets högsta berg?
• Hur säger man ”Hej”, ”Hej då” och ”Hur mår du?” på landets språk? o EXTRAUPPGIFT – Beskriv landets historia kortfattat
• Vad heter valutan i landet?
• Vad heter landets ledare? (President/Statsminister/Kung)
o EXTRAFRÅGA – Vad har landet för styrelseskick och vad innebär det?
• Hur ser landets flagga ut? (Färger – Mönster?)
• Vad är det för klimat i landet? (Varmt / Kallt / Regnigt / Sommar / Vinter)
• Hur stort är landet i jämförelse med Sverige? (Större / Mindre / Lika stort)
• Beskriv det ord som hör till landet! (Ex. Egypten – Pyramider)

 

Ni gör arbetet i keynote eller i Pages. Presentera arbetet som ett kollage med karta och flagga samt text på ovanstående faktapunkter.

 

Jag är i Malmö måndag och tisdag därför får ni vikarie, Kom ihåg att vikariens ord gäller, Capish?

 

Här kommer den uppgift ni ska göra som grupp eller enskillt. Ni får arbeta 2 och 2 eller enskillt. Ni delar själav in er i grupper -tänk på att era inlämningar är betygsgrundande. Jag tillåter att ni sitter och pratar med andra grupper för atrt kunna skapa er bra argumentation föär ert egna resonemang

Ni arbetar utan att störa andra med musik, onödigt prat eller spring. Man får sitta i ett grupprum om man frågar snällt men tänk på att vara jysst och tänka på andra också.

 

‘Max 2 sidor dataskrivet

 

 

 

HÄR KOMMER UPPGIFTEN:

Du  har   fått   ansvar   för   ditt   lands   budget   för   nya   satsningar.   Du   har   10   miljarder   till   ditt  förfogande.   Ditt   land   har   precis   blivit   invald   i   EU   med   alla   regler   och   fördelar   som   det  innebär.

Du   ska   välja   ut   vad   du   tycker   att   ditt   land   ska   satsa   på   gällande   miljö,   handel,  bistånd,   energi,   utbildning,   industri.   Landet   har   en   begränsad   ekonomi   och   har   inte   möjlighet  att   satsa   på   allt.   Du   ska   välja   ut   satsningar   som   är   bra   både   ur   en   regional   och   global  synvinkel.   Ibland   kan   satsningarna   ge   resultat   ur   ett   långsiktigt   perspektiv,   så   tänk   därför  gärna   ett   par   steg   längre.   Du   måste   välja   satsningar   från   minst  3  av  de  fetstilta  rubrikerna  (handel   måste   vara   en   av   dessa   3).  Du   kan   välja   att   satsa   extra   mycket   på   vissa   lösningar  (t.ex.   att   du   satsar   dubbelt   på   att   minska   utsläpp   av   växthusgaser).   Du   ska   kunna   motivera  dina   val,   d.v.s.   varför   har   du  gjort   detta   valet   och   hur   kan   ditt   land   tjäna   på   detta?

 

Klicka här: 👇🏽

UPPGIFT HANDEL grupp åk 9

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 12