Biologi år 7

Ekologi

Läsa på dessa sidor

Viktigast s. 150-157 + anteckningar. Hälften av alla frågor på provet är om dessa sidor.

s.158-161 + anteckningar

s.164-167 + anteckningar.

Använd frågorna i boken för att testa de själv.

Ej läsa 162-163, 168-175