Teknik år 7

  1. Er uppgift är att ta ett foto som du berättar ger du har tänkt utifrån djup, bildbehandling och bildredigeringen. Tänk på att motivera dina svar om hur du tänkt och vilka funktioner du har använt.
  2. Vad bör du tänka på när du fotograferar på allmänplats eller andra människor.

Alla gruppers broar ska vara färdigbyggda och redo för kontroll fredag innan sportlovet. Tänk på att ni ska använde de olika broteknikerna vi pratat om (valvbro, balkbro, fackverk eller hängbro) 40 cm lång, 15 cm bred och hålla för 0,5 kg.

Skrivuppgiften om de 4 olika broteknikerna ska lämnas in senast tisdag efter sportlovet. Skriv 1-2 A4, st. 12 exklusive bilder. under alla 4 brotekniker ska ni svara på de två frågorna; 1. Varför har man valt att bygga just den bron på den platsen? (klistra in en bild på en sådan bro för att kunna svara på frågan)

2. Hur fungerar tekniken? Vad är det som gör bron stabil och hållbar?

Använd häftet och era anteckningar från lektionen. Googla om ni behöver.

Lycka till!