Bild år 8

Här kommer några filmer ni ska kolla på. försök att göra flera likadana bilder och träna på att göra hus i tvåpunktsperspektiv. 15 minuter innan lektionen slutar ska ni göra en lektionsreflektion. den skriver ni som vanligt i Pages och spearar den i en mapp som är döpt till 2 punktsperspektiv. Ni ska till slut (om två veckor) kunna rita en stad i 2punktsperspektiv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TVÅ-PUNKTSERSPEKTIV

 

Rita enligt detta till nästa torsdag.

NR1

 

 

Här kommer förslag 2

 

NR 3

 

 

Ni kommer att få på egen hand rita en teckning med tvåpunktsperspektiv. Valfri bildobjekt.

STARTREFLEKTION

 1. Vad vill du förmedla/visa/uppnå?
 2. Hur ska du måla/rita/arbeta?
 3. Vilka material/färger ska/vill du använda?
 4. Hur ska du börja och med vad?

 

 

 

lektionsreflektion: 

 • hur gick dagens arbete? (jobbade du effektivt?)
 • ändrade du något från grundmallen/grundskissen/grundritningen? Vad i så fall och varför?
 • Är du i tid? varför? åtgärd?
 • Vad är dina planer inför nästa lektion?

 

 

Slutreflektion teckning/målning/…

 • Har du följt den mall du skapade? (om nej svara varför )
 • Beskriv hur du kombinerat färger, former… (fungerade det bra)
 • Hur har din arbetsprocess varit ( har du gjort ditt bästa varje lektion) Har du bidragit till att arbetet gått framåt
 • Vilken känsla ville du förmedla?
 • Vad har du lärt dej efter denna period?

 

Slutreflektion för  s k u l p t u r: 

 • Hur tänkte du när du lade in skulpturen i bilden? -vilket slutresultat ville du ha?
 • Vad ville jag få fram (med att jag lade in skulpturen i en bild)
 • Hur nöjd är jag och varför?
 • Finns det något som skulle kunna förbättras?
 • Vilken känsla förmedlar målningen?
 • Beskriv din målning/teckning/tryck detaljerat och uttrycksfullt
 • Vilka färger upplever du?
 • Vilken teknik använde du?
 • Varifrån fick du din inspiration?
 • Är du nöjd med din insats under lektionerna?

 

Mailas till mig tillsammans med bilden på ditt alster (teckning/tryck) senast 20 maj!

DU VÄLJER EN AV DE BILDER SOM JAG HAR MED MIG

Du ger tips och feedback till en kamrat hur den ska förbättra sin bild så den blir så lik originalet som möjligt.

Du väljer en bild att rita av och får tips och feedback att förbättra din bild så den blir så lik originalet som möjligt.

TIDSÅTGÅNG: Två lektioner

OBS OBS  vi gjort två lektioner och har 4 kvar

 

 

Vi börjar med att titta på kända konstnärers porträtt från historien och samtidskonsten. Vilka var de? Hur såg deras vardag ut? Var de betydelsefulla? Var de viktiga, i så fall för vem? Vi samtalar om deras olika uttryck och vad de vill förmedla.

 

Du ska sedan framställa ditt egna porträtt. Materialet du kommer att använde beror på i vilken teknik du kommer att jobba med. Det du kommer att behöva anger du i din startreflektion, lämnar in, och jag plockar ihop till kommande lektion.

Hur ska du nu gå tillväga när du bestämt material och teknik? Tänk dig en spegel, vad vill du se i spegeln när du tittar på dig själv? Vad vill du berätta till mottagaren?

 

Vi tittar på ett bildspel tillsammans.

 

När ditt porträtt är klart, placerar du in porträttet i en miljö du känner dig hemma i med hjälp av pixlr.com.

 

När arbetet är färdigt gör du en reflekterande analys av din ”nya identitet”. Kom ihåg att använda bildbegrepp i analysen (denotationer, konnotationer, associationer, kontexter).

denotation  är bildens grundbetydelse

Konnotation är synonymt med begreppet ”intension” eller begreppsinnehåll. TolkningHur tolkas uttrycken? -Vilka betydelser och konnotationer kan uppstå?

Association  – Vad tänker du på …

Kontext – tänk: ”i vilket sammanhang”.

 

 • Vilken känsla förmedlar ditt porträtt (lycklig, ledsen, självsäker, dåligt självförtroende, ensam, populär, utanför, arg, sur, elak, olycklig, snäll, glad, nöjd etc.)?
 • Kan du känna igen dig i din målning? Varför/Varför inte?
 • I vilken miljö har du placerat ditt porträtt?
 • Varför valde du den miljön?
 • Vilken teknik har du arbetat i?
 • Är du nöjd med din insats, om inte-vad hade du kunnat göra annorlunda?