Engelska år 8

Deadline för redovisningen av ”London-projektet” är torsdag den 23 mars (vecka 12). Den som av någon anledning inte är klar får redovisa ändå det som finns tillgängligt. Redovisningen är betygsgrundande.