Klass 8

Hej!

Läs texten på s. 22-23 (textboken) ta hjälp av kapitelordlistan på sidan 137 (textboken) för att förstå texten.

Lycka till!