År 9

Hej nior!

Här har ni några hjälpmedel till språkhistorieuppsatsen som ska skickas in fredag v. 40 (5/10).

Mallar

Keynotepresentationer

Instruktion

Länkar

Frågor att utgå ifrån när ni skriver

Inledning
– Varför är det här intressant att läsa om?
– Vad kommer du att berätta om i uppsatsen? (Hoppa tillbaka hit när du har skrivit resten av uppsatsen)

Svenska språkets ursprung, historia och kännetecken

Ursprung
– Beskriv vad språkträdet handlar om
– Hur utvecklades språken innan svenskan hade kommit till? t.ex. indoeuropeiska, germanska språk, urnordiska

Svenska språkets historia (lägg mest tid här)
– Under vilka år fanns runsvenska, fornsvenska, nysvenska respektive nysvenska?
– Vad var typiskt för de olika språkepokerna (runsvenska, fornsvenska osv.)? t.ex. alfabetet, hur man stavade, varifrån man lånade ord osv.
– Vilka viktiga händelser hände under den epoken?

Svenska språkets kännetecken
– Vad är typiskt för svenskan om man jämför med andra språk? t.ex. stavning, uttal, böjningar m.m.

Svenskan och dess grannspråk
– Vilka språk finns i Norden?
– Vilka likheter finns mellan svenskan och de andra nordiska språken?
– Vilka skillnader finns mellan svenskan och de andra nordiska språken?

Svenska dialekter och sociolekter
– Berätta om några varianter av svenska, t.ex. någon av dialekterna, ungdomsspråk, hur äldre pratar, yrkesspråk osv.
– Vad är typiskt för den dialekten/sociolekten?
– Vad brukar andra tänka/tycka när de hör den dialekten/sociolekten?

Avslutning
– Sammanfatta vad du har kommit fram till. Koppla ihop med inledningen.
– Vad skulle vara intressant att läsa mer om som hör ihop med det här ämnet?
– Egna tankar om ämnet

Källkritik (vi pratar mer om detta v. 40)
– Kan man lita på dina källor? Varför?/Varför inte?

Källförteckning
– Vilka källor har du använt? Skriv som i mallen.

/Erika N

Det här ska ni göra:

 1. Läs texten Skandinaviska språk högt i grupper. Ni hittar den i Clio under Hem- och skoluppgifter (pappret).
 2. Markera det ni tycker är viktigast att ta med. 
 3. Jämför och gör en gemensam punktlista.
 4. Sortera punkterna i en bra ordning.
 5. Skriv en inledning tillsammans.
 6. Skriv resten av referatet enskilt, max 800 ord.

Grupper:

 • Sulaiman, Max, Demy, Jessy
 • Bianca, Fanny, Milana L, Jennifer
 • Saga, Shahd, Milana M, Jessica
 • Itaya, Elias, Daniella, Ilhan
 • Evelina, Negar, Julia, Simon, Gabriel

Om du är klar:

 1. Läs igenom din text och kolla så att du har:
 • En tydlig källhänvisning i början (t.ex. I Dagens Nyheter 2018-10-10 skriver Bengt Bengtsson i artikeln ”Bla bla” att…)
 • Referatmarkörer i varje nytt stycke (t.ex. Bengtsson skriver, han berättar osv.)
 • Punkt och stor bokstav
 • Sambandsord som knyter ihop meningar och stycken
 1. Gå tillbaka till arbetsområdet Att variera sitt språk på Clio och gör det du inte har hunnit klart med. Fokusera särskilt på frågorna i utvärderingen längst ner. De svaren kan du ha användning av i din uppsats. 

Vi vill påminna om att det är föräldramöte nu på torsdag (13/9) kl. 18:30-19:30 för föräldrar/vårdnadshavare till elever i årskurs 7 och 8.

Det kommer att innehålla:

 • Information från rektor (Magnus)
 • Information från mentor (Fernando)
 • Introduktion i vår nya lärplattform (InfoMentor) där bland annat frånvaro kommer att rapporteras

På sjuornas och åttornas föräldramöte räcker det med att förälder/vårdadshavare är med. Eleven behöver inte närvara.

Vi håller till uppe på högstadiet. Se till att komma i tid så att det finns någon som släpper in i entrén.

 

Föräldramötet för åk 9 är flyttat till måndag 17/9 kl. 18:00-19:30 och kommer att innehålla:

 • Information från SYV
 • Information från mentor (Fernando)
 • Introduktion i vår nya lärplattform (InfoMentor) där bland annat frånvaro kommer att rapporteras
 • Samtal om klassresa

På niornas föräldramöte vill vi att både förälder/vårdadshavare och elev är med.

Vi håller till uppe på högstadiet. Se till att komma i tid så att det finns någon som släpper in i entrén.

Här finns texten ni ska läsa: https://www.clioonline.se/svenska/7-9/omraaden/kommunikation/nordens-spraak/skandinaviska-spraak/

 

Här finns Keynoten jag gick igenom i dag: Genre – Referat

Det här ska ni göra:

 1. Läs texten Skandinaviska språk högt i grupper. 
 2. Markera det ni tycker är viktigast att ta med. 
 3. Jämför och gör en gemensam punktlista.
 4. Sortera punkterna i en bra ordning.
 5. Skriv en inledning tillsammans.
 6. Skriv resten av referatet enskilt, max 800 ord.

Grupper:

 • Sulaiman, Max, Demy, Jessy
 • Bianca, Fanny, Milana L, Jennifer
 • Saga, Shahd, Milana M, Jessica
 • Itaya, Elias, Daniella, Ilhan
 • Evelina, Negar, Julia, Simon, Gabriel

Ni föräldrar är inbjudna tillsammans med era barn till Pilträdsskolans skolgårdsfest med knytkalas, onsdag den 5 september kl. 18:00-19:30. Det betyder att alla som har möjlighet tar med sig något fikabröd att bjuda på, t.ex. en sockerkaka eller en påse bullar. Sedan dukar vi upp allt på ett långbord och fikar tillsammans. Skolan bjuder på kaffe och saft. Eftersom det endast bjuds på fika så är det bra om alla har ätit mat hemma.

Skolans elever har förberett en liten utställning utifrån att vi på olika sätt har arbetat med att stärka den sociala gemenskapen på skolan. Under kvällen kommer ni även att ha möjlighet att utföra en 7-kamp tillsammans med era barn. Prisutdelning sker på slutet av festen. Det kommer också att finnas chokladhjul och lotteri, så ta gärna med kontanter.

Vi skulle uppskatta om du som förälder kommer med ditt barn och delar gemenskapen. För eleverna på skolan är det obligatoriskt att närvara.

Varmt välkomna!

Skolledningen och lärarna

 

OBS! Festen är endast till för elev, syskon och föräldrar.

Hej allihopa!

Hoppas ni har haft en bra sommar!

Terminen startar måndag v. 34 (20 augusti) kl. 13:00 i aulan. Sedan går vi till klassrummet för information klassvis. Dagen slutar 14:30.

På tisdag börjar skoldagen 9:30 och slutar 14:00.

På onsdag börjar skoldagen 08:10 och slutar 12:30.

Sedan följer ni ordinarie schema (som ni får på måndag) om ingenting annat sägs.

Ses snart!

/Högstadielärarna

Hej alla 9or!

På måndag 11 juni åker vi till kokpunkten!

Vi börjar med en gemensam frukost på stan kl 09:30. Vi samlas utanför skrapan. Efter frukosten ca 10:30 börjar vi röra oss mot kokpunkten.

Vi använder klasskassan till dagensaktivitetesr men ni behöver ta er till och från stan/kokpunkten själva.

Vi avslutar dagen ca 14:00 och sedan samlas vi på skolan igen 18:00 för skolavslutning!

/Camilla och Erika

 

1 2 3 7