År 9

Nu på fredag (7/12) ska åk 9 åka till Lögarängsbadet och simma under idrottslektionen.

För att få godkänt i ämnet Idrott och hälsa ska eleven klara att:

 • hoppa från kanten och doppa huvudet
 • därefter simma 200 meter, varav 50 meter ska vara på rygg

Viktigt att ta med sig:

 • Badkläder
 • Handduk

Alla ska med! De som är osäkra på simning får möjlighet att träna.

Bussarna avgår från Pilträdsskolan 13.40 mot badet.

Vi är tillbaka på skolan 15.30. Vi slutar 30 min senare den dagen men jag kompenserar den tiden genom att vi slutar tidigare fredagen den 14/12.

/Hanna, Idrottslärare

 1. Beskriv din bild, vad innehåller den?
 2. Vad säger den om dig?
 3. Tycker du själv att den stämmer med dig?
 4. Vilken teknik använde du?
 5. Vilka verktyg använde du?

Fota av din mapp och montera fotot med svaren i ett page dokument.

e-posta dokumentet till:

anneli.burenfjall@piltradsskolan.se

Uppgiften ska vara klar till 17/10

Ni som gjorde experimentet idag ska skriva en labrapport och lämna in imorgon tisdag. Den ska innehålla Rubrik , datum, Vad du gjorde och resultat. Maila ikväll eller lämna in handskriven  på tisdag morgon.

 1. fin de semana-helg
 2. Que peli hechan?- vilken film visar de?
 3. Me gustaria-jag skulle vilja
 4. Donde esta? – var ligger den?
 5. no se- jag vet inte
 6. Digame- vad kan jag hjälpa till med?
 7. Cerca- nära
 8. todo recto-rakt fram
 9. Doblais- ni tar till
 10. Seguis- ni fortsätter
 11. Despues- sedan
 12. De nada- ingen orsak
 13. Enfrente de-mitt emot

Hej nior!

Här har ni några hjälpmedel till språkhistorieuppsatsen som ska skickas in fredag v. 40 (5/10).

Mallar

Keynotepresentationer

Instruktion

Länkar

Frågor att utgå ifrån när ni skriver

Inledning
– Varför är det här intressant att läsa om?
– Vad kommer du att berätta om i uppsatsen? (Hoppa tillbaka hit när du har skrivit resten av uppsatsen)

Svenska språkets ursprung, historia och kännetecken

Ursprung
– Beskriv vad språkträdet handlar om
– Hur utvecklades språken innan svenskan hade kommit till? t.ex. indoeuropeiska, germanska språk, urnordiska

Svenska språkets historia (lägg mest tid här)
– Under vilka år fanns runsvenska, fornsvenska, nysvenska respektive nysvenska?
– Vad var typiskt för de olika språkepokerna (runsvenska, fornsvenska osv.)? t.ex. alfabetet, hur man stavade, varifrån man lånade ord osv.
– Vilka viktiga händelser hände under den epoken?

Svenska språkets kännetecken
– Vad är typiskt för svenskan om man jämför med andra språk? t.ex. stavning, uttal, böjningar m.m.

Svenskan och dess grannspråk
– Vilka språk finns i Norden?
– Vilka likheter finns mellan svenskan och de andra nordiska språken?
– Vilka skillnader finns mellan svenskan och de andra nordiska språken?

Svenska dialekter och sociolekter
– Berätta om några varianter av svenska, t.ex. någon av dialekterna, ungdomsspråk, hur äldre pratar, yrkesspråk osv.
– Vad är typiskt för den dialekten/sociolekten?
– Vad brukar andra tänka/tycka när de hör den dialekten/sociolekten?

Avslutning
– Sammanfatta vad du har kommit fram till. Koppla ihop med inledningen.
– Vad skulle vara intressant att läsa mer om som hör ihop med det här ämnet?
– Egna tankar om ämnet

Källkritik (vi pratar mer om detta v. 40)
– Kan man lita på dina källor? Varför?/Varför inte?

Källförteckning
– Vilka källor har du använt? Skriv som i mallen.

/Erika N

Titta igenom dessa två videoklipp igen för att repetera det vi har gått igenom på lektionen. (Speciellt för er som missade lektionen den 14/9). Nästa vecka  (21/9) kommer jag att kolla er kunskap via ett kort test.

//Christer

Den första församlingen och kristendomens spridning.

Den stora schismen

 

 

 

 

1 2 3 66