Bild år 9

 1. Beskriv din bild, vad innehåller den?
 2. Vad säger den om dig?
 3. Tycker du själv att den stämmer med dig?
 4. Vilken teknik använde du?
 5. Vilka verktyg använde du?

Fota av din mapp och montera fotot med svaren i ett page dokument.

e-posta dokumentet till:

anneli.burenfjall@piltradsskolan.se

Uppgiften ska vara klar till 17/10

STARTREFLEKTION

 1. Vad vill du förmedla/visa/uppnå?
 2. Hur ska du måla/rita/arbeta?
 3. Vilka material/färger ska/vill du använda?
 4. Hur ska du börja och med vad?

 

 

 

lektionsreflektion: 

 • hur gick dagens arbete? (jobbade du effektivt?)
 • ändrade du något från grundmallen/grundskissen/grundritningen? Vad i så fall och varför?
 • Är du i tid? varför? åtgärd?
 • Vad är dina planer inför nästa lektion?

 

 

Slutreflektion teckning/målning/…

 • Har du följt den mall du skapade? (om nej svara varför )
 • Beskriv hur du kombinerat färger, former… (fungerade det bra)
 • Hur har din arbetsprocess varit ( har du gjort ditt bästa varje lektion) Har du bidragit till att arbetet gått framåt
 • Vilken känsla ville du förmedla?
 • Vad har du lärt dej efter denna period?

 

Slutreflektion för  s k u l p t u r: 

 • Hur tänkte du när du lade in skulpturen i bilden? -vilket slutresultat ville du ha?
 • Vad ville jag få fram (med att jag lade in skulpturen i en bild)
 • Hur nöjd är jag och varför?
 • Finns det något som skulle kunna förbättras?

Börja med att skriva dagens datum. Namnge dokumentet ”Tredimensionell skulptur”

 • Hur gick dagens arbete?
 • Ändrade du något? Vad och varför?
 • Hur ligger di till i tid?
 • Vad är dina planer inför nästa lektion?

Spara dokumentet. Det ska mailas till mig sista lektionen tillsammans med en slutreflektion.