Kristendom år 9

Titta igenom dessa två videoklipp igen för att repetera det vi har gått igenom på lektionen. (Speciellt för er som missade lektionen den 14/9). Nästa vecka  (21/9) kommer jag att kolla er kunskap via ett kort test.

//Christer

Den första församlingen och kristendomens spridning.

Den stora schismen

 

 

 

 

  • Mål: Att lära sig jobba med Bibeln och använda andra källor för att söka information.
  • Uppgift: En översikt av 1 Mosebok, dess innehåll, historiska fakta samt göra en personlig reflektion på en sektion/kortare berättelse från 1 Mosebok.
  • Personlig reflektion: Välj en kortare berättelse från 1 Mosebok. Vad handlar berättelsen om? Vilka frågor får det dig att ställa? Vad var intressant?
  • Utförande: Det ska vara skrivet med egna ord – ej kopierat från nätet. Längden ska vara 1-2 sidor (skrivna på dator).

Hjälpmedel:

Videos – The Bible Project

https://thebibleproject.com/explore/torah-series/

Genesis 1-11

Genesis 12-50

 

Wikipedia och andra sidor på nätet. (Referera tillbaka till de källor du har använt).

https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rsta_Moseboken

 

Folkbibeln

http://www.folkbibeln.net/

Bibel 2000

http://www.bibeln.se/las/2k/1_mos

 

Uppgiften ska vara inlämnad senast onsdagen den 11:e oktober kl 21:59.

Skickas till christer.dahlberg@piltradsskolan.se

Titta på intervjun och kom förberedd nästa kristendomslektion. 10 november

www.supersoul.tv       klicka på ”Full episodes” och välj Pastor Carl Lentz

Jag kommer ställa några frågor som jag vill att vi ska diskutera.

 

http://www.supersoul.tv/supersoul-full-episodes/pastor-carl-lentz-full-episode