Biologi år 9

Kapitel 5 – Naturbruk och miljö.

Inför provet behöver ni bland annat kunna:

 • Begrepp såsom avskogning, solceller, våtmarker
 • Industriella revolutionen
 • KRAV-märkt äggproduktion
 • Varför är det bra att handla svenska frukter/grönsaker istället för utländska?
 • Energivinsten om du åker tåg istället för flyg.
 • Energiförsörjning och fossila bränslen.
 • Förnybar energi.
 • Växthuseffekten
 • Ozon
 • Tungmetaller (skadliga ämnen)
 • Övergödning

 

// Salam Rabie

Hej!

Från och med nästa vecka har ni biologi med mig, Salam. Fram till jullovet så har jag tänkt mig att planeringen ska se ut som följande:

Vecka 47 – KLASS 9 
Onsdag – Naturbruk och miljö – 5.1 och 5.2

Torsdag – Naturbruk och miljö – 5.3 med övningar!

Vecka 48 – KLASS 9 

Onsdag – Naturbruk och miljö – 5.4 med övningar!

Torsdag – Naturbruk och miljö – 5.5 med övningar!

Vecka 49 – KLASS 9 

Onsdag – Naturbruk och miljö – 5.6 och genomgång om vad som kommer till provet.

Torsdag – Naturbruk och miljö – 5.7 och finalen.

Vecka 50 – KLASS 9 

Onsdag – Naturbruk och miljö – frågestund och genomgång inför provet

Torsdag – PROV naturbruk och miljö

Vecka 51 – KLASS 9 

Onsdag – Nervsystemet styr din kropp – 7.1 och 7.2.

Torsdag – Nervsystemet styr din kropp – 7.3 och 7.4

Ses nästa vecka!

// Salam Rabie

Du ska kunna begrepp till kapitel 10.1-10.5

Vad är mutation? Hur påverkar mutation beroende på vilken cell det sker i (könscell eller hud cell)?

Vad är skillnaden generna mellan enäggstvillingar och två äggs?

Du ska kunna rita korsningsschema och visa hur olika anlag kan ärvas. Tex, kön, dominanta och vikande anlag.

Hur kan placering av genmodifierade odlingar påverka andra växter runtomkring?

Vad är kloning? Vad är naturlig kloning?

Du ska kunna både vanlig och reduktions celldelning? Vad är skillnaden? Varför har vi bara hälften av kromosomerna i könscellerna i jämförelse med vanliga kroppsceller?

Hur kan man ärva vikande sjukdoms anlag och att det orsakar sjukdom? Varför drabbas pojkar oftare.

Nämn några könsbundna sjukdomar.

Varför är det viktigt med generisk variation? Varför kan det ibland vara fördel att ha anlag för viss sjukdom

Förklara vad genterapi är? Ge exempel på lyckade och misslyckade försök? Varför får man inte göra genterapi på könsceller?

Vilka argument finns det för- och emot kloning av människor

Du ska kunna följande inför provet

Du ska kunna begreppen

Vad de olika hjärnhalvorna styr t ex. vänster hjärnhalva – prata, läsa och räkna. Höger hjärnhalva-Konst och musik.

Kunna hjärnans olika centra och var de ligger.

Kunna skilja mellan naturvetenskaplig argument och en åsikt.

Kunna rita och förklara hur en nervcell fungerar och hur de svaga elektriska signalerna går (nervimpulser).

Hur utvecklas hjärnan från barn till vuxen. Hur kan detta påverka våra beslut t ex i trafiken?

Hur uppstår minnen?

Du ska kunna ögats och örats delar och deras funktioner.

Vad är ackommodation och hur påverkar det ögat.

Hur fungerar hormoner i kroppen

Vad är skillnaden mellan att kroppen använder nerv impulser eller hormoner.

Hur påverkas smak och lukt av varandra. Hur kan man göra en vetenskaplig undersökning om det?

Kan man lita på vittnen och hur kan man göra för att säkra vad som skett vi ett brott.