Svenska år 9

Hej nior!

Här har ni några hjälpmedel till språkhistorieuppsatsen som ska skickas in fredag v. 40 (5/10).

Mallar

Keynotepresentationer

Instruktion

Länkar

Frågor att utgå ifrån när ni skriver

Inledning
– Varför är det här intressant att läsa om?
– Vad kommer du att berätta om i uppsatsen? (Hoppa tillbaka hit när du har skrivit resten av uppsatsen)

Svenska språkets ursprung, historia och kännetecken

Ursprung
– Beskriv vad språkträdet handlar om
– Hur utvecklades språken innan svenskan hade kommit till? t.ex. indoeuropeiska, germanska språk, urnordiska

Svenska språkets historia (lägg mest tid här)
– Under vilka år fanns runsvenska, fornsvenska, nysvenska respektive nysvenska?
– Vad var typiskt för de olika språkepokerna (runsvenska, fornsvenska osv.)? t.ex. alfabetet, hur man stavade, varifrån man lånade ord osv.
– Vilka viktiga händelser hände under den epoken?

Svenska språkets kännetecken
– Vad är typiskt för svenskan om man jämför med andra språk? t.ex. stavning, uttal, böjningar m.m.

Svenskan och dess grannspråk
– Vilka språk finns i Norden?
– Vilka likheter finns mellan svenskan och de andra nordiska språken?
– Vilka skillnader finns mellan svenskan och de andra nordiska språken?

Svenska dialekter och sociolekter
– Berätta om några varianter av svenska, t.ex. någon av dialekterna, ungdomsspråk, hur äldre pratar, yrkesspråk osv.
– Vad är typiskt för den dialekten/sociolekten?
– Vad brukar andra tänka/tycka när de hör den dialekten/sociolekten?

Avslutning
– Sammanfatta vad du har kommit fram till. Koppla ihop med inledningen.
– Vad skulle vara intressant att läsa mer om som hör ihop med det här ämnet?
– Egna tankar om ämnet

Källkritik (vi pratar mer om detta v. 40)
– Kan man lita på dina källor? Varför?/Varför inte?

Källförteckning
– Vilka källor har du använt? Skriv som i mallen.

/Erika N

Det här ska ni göra:

 1. Läs texten Skandinaviska språk högt i grupper. Ni hittar den i Clio under Hem- och skoluppgifter (pappret).
 2. Markera det ni tycker är viktigast att ta med. 
 3. Jämför och gör en gemensam punktlista.
 4. Sortera punkterna i en bra ordning.
 5. Skriv en inledning tillsammans.
 6. Skriv resten av referatet enskilt, max 800 ord.

Grupper:

 • Sulaiman, Max, Demy, Jessy
 • Bianca, Fanny, Milana L, Jennifer
 • Saga, Shahd, Milana M, Jessica
 • Itaya, Elias, Daniella, Ilhan
 • Evelina, Negar, Julia, Simon, Gabriel

Om du är klar:

 1. Läs igenom din text och kolla så att du har:
 • En tydlig källhänvisning i början (t.ex. I Dagens Nyheter 2018-10-10 skriver Bengt Bengtsson i artikeln ”Bla bla” att…)
 • Referatmarkörer i varje nytt stycke (t.ex. Bengtsson skriver, han berättar osv.)
 • Punkt och stor bokstav
 • Sambandsord som knyter ihop meningar och stycken
 1. Gå tillbaka till arbetsområdet Att variera sitt språk på Clio och gör det du inte har hunnit klart med. Fokusera särskilt på frågorna i utvärderingen längst ner. De svaren kan du ha användning av i din uppsats. 

Här finns texten ni ska läsa: https://www.clioonline.se/svenska/7-9/omraaden/kommunikation/nordens-spraak/skandinaviska-spraak/

 

Här finns Keynoten jag gick igenom i dag: Genre – Referat

Det här ska ni göra:

 1. Läs texten Skandinaviska språk högt i grupper. 
 2. Markera det ni tycker är viktigast att ta med. 
 3. Jämför och gör en gemensam punktlista.
 4. Sortera punkterna i en bra ordning.
 5. Skriv en inledning tillsammans.
 6. Skriv resten av referatet enskilt, max 800 ord.

Grupper:

 • Sulaiman, Max, Demy, Jessy
 • Bianca, Fanny, Milana L, Jennifer
 • Saga, Shahd, Milana M, Jessica
 • Itaya, Elias, Daniella, Ilhan
 • Evelina, Negar, Julia, Simon, Gabriel

Viktigt meddelande till årskurs 9!

OBS! Som sagt tidigare, måste språkhistorieuppsatsen skickas in fredag v. 17, det vill säga fredag 27 april senast kl. 21:00.

Oavsett om du är klar eller inte MÅSTE uppsatsen skickas in senast då. Men se till att den är klar också eftersom det här är en stor del av ditt betyg i svenska och du inte har mycket tid att rätta till senare.

Det här är för att ni ska hinna ge respons till varandra (vilket också är ett kunskapskrav i svenskan) och för att jag ska hinna rätta så att ni kan förbättra något om ni inte riktigt når upp till betyget ni vill.

/Erika N

Hej nior!

Nu går vi in på det superspännande ämnet svensk språkhistoria! Vi ska bland annat se hur svenskan har utvecklats från runskrift till i dag.

Bra information på Digilär finns under Haja språket:

Språkbruk genom tiderna (hur svenskan har utvecklats)

Språk i Norden (svenska, danska, norska, finska osv.)

Språkliga varianter (dialekter och sociolekter)

Keynote-presentationer:

Språkhistoria – uppsats

Språkhistoria – Dialekter, citat och källkritik (från 2018-04-19)

Språkhistoria – Nysvenska & nusvenska (från 2018-04-17)

Språkhistoria – Runsvenska & fornsvenska (från 2018-04-10)

Språkhistoria – Språken i Norden (från 2018-03-27)

Det står fel i några av presentationerna men följande årtal gäller för de olika språkliga epokerna:

Runsvenska 800-1225

Fornsvenska 1225-1526

Nysvenska 1526-1879

Nusvenska 1879-

Uppgiftsbeskrivning:

Instruktion – Uppsats Språkhistoria

Mall att skriva uppsatsen i:

Mall – Uppsats Språkhistoria (Välj den här om du kan. Då kan du skriva direkt i mallen i Pages.) Byt namn på filen till Språkhistoria Ditt förnamn, t.ex. Språkhistoria Hubert.

Mall – Uppsats Språkhistoria (Om den andra filen inte fungerar kan du ladda hem den här. Den går inte att skriva i men då kan du se hur mallen är uppbyggd. Gör likadant i Pages på din dator.)

/Erika N

Information båda dagarna

Mobiltelefon: Mobiltelefoner stängs av eller sätts på ljud- och vibrationslöst och lämnas in. De lämnas inte tillbaka förrän provet är inlämnat. OBS! Lämna inte telefonen i skåpet utan lämna in vid provstart.

Toalettbesök: Om du måste gå på toaletten skriver du upp dig på en lista som ligger nära dörren. Där skriver du tiden då du går ut, ditt namn och sedan tiden då du kom tillbaka. Endast en elev får vara ute ur klassrummet samtidigt och du får inte prata med någon om provet eller ta med något skrivmaterial.

Mat och dryck: Dryck ska vara sockerfri och energidryck är inte tillåten. Dryck förvaras på golvet eller i igenskruvad flaska. När du dricker skjuter du tillbaka stolen så att du inte riskerar att spilla på datorn. Eventuellt godis eller annat ätbart som vanligtvis inte tillåts på skolan får inte tas med ut från klassrummet varken på rasten eller när du är klar utan äts upp i klassrummet eller slängs bort. (Frukt och smörgåsar får tas med ut från klassrummet.)

Ordböcker och ordlistor får användas men inte på mobiltelefon eller dator.

Elever med följande initialer är i niornas vanliga klassrum: MA, VA, OB, EFS, BG, CJ, MJ, MoK, TK, RM, TY

Elever med följande initialer är i sjuornas gamla klassrum (mittemot åttornas): BA, GA, JB, MB, RG, HHW, MaK, SM, HR, KZ

Specifik information på tisdag

Från kl. 08:20-09:20 kommer du att få läsa texthäftet. Sedan kommer vi att ha rast till kl. 09:40. Du måste sitta minst till kl. 09:00.

Kl. 09:40-12:00 har ni på er att arbeta med frågorna i uppgiftshäftet som ni får efter rasten. Ni kommer då att ha tillgång till både uppgiftshäftet och texthäftet. Både uppgiftshäftet och texthäftet lämnas in när ni är klara.

Kl. 12 har ni lunch och sedan har ni lektioner efter det vanliga schemat på eftermiddagen.

Specifik information på torsdag

Den här dagen kommer ni inte att ha någon rast och ni får tillgång till skrivuppgiften direkt. Ni ska välja en av de tre skrivuppgifterna. Du måste sitta minst en timme men använd den tid du har fått och se till att du följer det som står i uppgiften.

Datorer får inte vara uppkopplade mot internet.

Skriv uppgiften i Pages och se till att dokumentet har ditt namn. Spara regelbundet. När du är klar sparar du dokumentet och för över din uppgift till ett USB-minne som provvakten har.

Ha kvar filen på datorn men gör inga ändringar i filen förrän Erika Norberg säger att det är okej. Det kan ta några dagar.

Efter lunch har ni lektioner efter det vanliga schemat.

1 2 3 9